آلفا پیچ تولید کننده انواع پیچ ویژه صنایع آب و فاضلاب

تولید پیچ تی داکتیل نشکن - T

تولید انواع پیچ داکتیل نشکن تی

ویژه صنایع آب و فاضلاب

اخبار اخیر

آلفا پیچ تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره

آلفا پیچ همواره تحقیق و توسعه را سرلوحه امور خود قرار داده است.

کلیه پیچ و مهره های آلفا پیچ دارای استاندارد های فنی از موسسات معتبر داخلی و بین المللی می باشند .