تحقیق و توسعه

آلفا پیچ همواره تحقیق و توسعه را سرلوحه امور خود قرار داده است.

تحقیق و توسعه همواره سرلوحه امور مدیران و پرسنل آلفا پیچ می باشد.

اخبار اخیر

آلفا پیچ تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره

کلیه پیچ و مهره های آلفا پیچ دارای استاندارد های فنی از موسسات معتبر داخلی و بین المللی می باشند .