تولید پیچ و مهره بولتد گلندی

این نوع پیچ و مهره کاربرد زیادی در صنایع آب و فاضلاب دارد.

 این نوع پیچ و مهرهاز نوع چدن داكتیل بوده و در صنایع آب و اضلاب كاربرد زیادی دارد . در سایز های ۹X۳/۴

و  ۱۴X۳/۴ موجود می باشد . به سفارش مشتری سایز های دیگر نیز تولید می شود .